Dry needling

Is een vorm van triggerpoint(spierknoop) behandeling waarbij er een naaldje in de triggerpoint gaat en een chemische reactie veroorzaakt die de triggerpoint van binnenuit doet loslaten. Het is een effectieve en snelle behandeltechniek en o.a. veel sporters maken hier gebruik van. Vaak kan met massage een deel van de triggerpoint wel behandeld worden maar blijft er dieper gelegen een triggerpoint achter, welke heel goed behandelbaar zijn met Dry Needling.